Térfigyelő

Térfigyelő címmel 2018 februárja óta tartunk évente két alkalommal ifjúsági konferenciát.

Célcsoportunk: az ifjúsági korosztály, ifjúsági közösségek képviselői, ifjúsági szakemberek, pedagógusok, fiatalokkal foglalkozó szakemberek, közösségfejlesztők, közművelődési szakemberek.

Célunk: Olyan közösségi tereket, közösségépítő kezdeményezéseket szeretnénk bemutatni, amelyek újszerűen közelítik meg az ifjúsági korosztályt.

2018. február 13-i konferenciánkon a fiatalokat és a korosztállyal foglalkozó szakembereket vártuk egy közös beszélgetésre, eszmecserére. Témánk volt minden, ami a fiatalok közösségeivel, az általuk használt – vagy éppen elkerült – terekkel, a fiatalok és felnőttek szerepével kapcsolatban eszünkbe jut. Fókuszban a helyszínt adó, Andrássy út 38. szám alatti Szalay-kúria több mint 100 éves épületének története.

2018. november 13-án „Ifjúsági közösségek, közösségi terek, ifjúsági szubkultúrák – online és offline” címmel regionális ifjúsági konferenciát szerveztünk az Új Nemzedék Békéscsabai Közösségi Terében, az Andrássy Úti Társaskörben.

A konferencia három részből állt: előadások – kerekasztal beszélgetés – műhelybeszélgetések.

4 előadás – 4 előadó – 4 szempont: kultúra, szociálpszichológia, mentálhigiéné, kommunikáció – 4 téma: fiatalok vs. felnőttek, társadalmi elvárások vs. lázadások, virtuális világ vs. való világ, értékválság vs. értékváltás – 1 idősík, azaz 1 emberöltő

Közreműködők: Géczi János író, költő, képzőművész, Tófalvy Tamás kultúrakutató, kommunikációs szakember, Fazekas Anna szociológus, Vajda Árpád ifjúsági szakember

A konferenciára két olyan elismert szakembert is meghívtunk, akik új szempontokat tudnak behozni a fiatalokkal kapcsolatos munkánkba: Tófalvy Tamás kultúrakutató és kommunikációs szakember, valamint Géczi János, a nagysikerű Vadnarancsok és Bunkerrajzoló élettörténet-rekonstrukciók írója.

Emellett a régió ifjúsági szakembereit kértük fel előadónak, műhelyvezetőnek.

2019. május 21-én a mezőberényi Vadász Sörkert 14-es Pubfood adott helyet konferenciánknak, ahol fiatal vállalkozók mutatkoztak be. Belépésük a szórakoztatás, vendéglátás területén frissíti a piacot, és olyan megoldásokat alkalmaznak, amik nemcsak a hétvégi bulizás miatt vonzóak a fiataloknak, hanem a hét közbeni közösségi igényeiket is kielégítik, a szabadidő hasznos eltöltésének a terepei, a közösségi művelődés megkerülhetetlen színterei. Kisebb településeken alternatívái a nehezen mozgó közintézményeknek. Ezek mellett olyan civil és önkormányzati kezdeményezéseket is bemutattunk, amelyek szakmaiságuk miatt minta értékűek mind ifjúságszakmai mind a közösségi művelődés szempontjából.

Kerekasztal beszélgetésünkön azt boncolgattuk, milyen módszertani átjárások vannak a forprofit és nonprofit szektorok között.

Konferenciáinkat a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.