Előzmények, alapok

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2021. június 28-ai ülésén elfogadta Békéscsaba Megyei Jogú Város Középtávú Ifjúsági Koncepcióját és Cselekvési Tervét (a továbbiakban: Ifjúsági Koncepció).

A stratégiai dokumentum egyik legfontosabb alappillére a „KELL EGY HELY” elnevezésű intézkedés volt, amely egy olyan ifjúsági közösségi tér életre hívását fogalmazza meg, „amely képes többféle funkciót betölteni, többféle szolgáltatást nyújtani, strukturált formában, megfelelő szakmai háttérrel”. A Koncepciót megalapozó felmérésben jelentkező igények, a fiatalok visszajelzései, kérései alapján a döntést követően intenzív egyeztetések kezdődtek, a tervezett funkcióra alkalmas helyiség keresésével párhuzamosan.

Az Andrássy Úti Társaskör 2019. év végi megszűnését követően Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának munkatársai az ifjúsági munkában nagy tapasztalattal rendelkező civil szervezetek, a Békéscsabai Diákönkormányzat, valamint a mindenkori diákpolgármester és -alpolgármesterek felvetései nyomán több helyszínt is megvizsgáltak egy új ifjúsági közösségi színtér kialakításának tükrében.

Előzmények

Békéscsabán korábban a városi ifjúsági közösségi tér szerepét a Patent Diákiroda mellett 1991-2012 között a Diáktanya, majd 2016-2019 között az Új Nemzedék Központ által fenntartott, de több civil szervezettel, közös összefogásban működtetett ún. Andrássy Úti Társaskör látta el. 2020-tól, a működtetést biztosító program befejezését követően aközösségi színtér bezárt, nem került sor hasonló funkciójú hely kialakításra.

Természetesen a fent említettek mellett – elsősorban egyházi szervezetek fenntartásában – működik több ifjúsági színtér (KIE klub, Bárka Klub, TlÉL Teaház és Ifjúsági Klub, Magtár Ifjúsági Centrum) is, ám ezek nyitvatartása időszakos, használata erősen közösség-specifikus.

2020 tavaszán, az Ifjúsági Koncepció megalapozását célzó kérdőíves felmérés során 1373, elsősorban a 15-19 éves korosztályba tartozó fiatal adott választ a közösségi térrel kapcsolatos kérdésre.

A felmérés tanulságai:

• szükség van egy olyan közegre, ahol a fiatalok kapcsolatba kerülhetnek egymással, találkozhatnak, közös tevékenységbe kezdhetnek;

• az elvárások nem magasak, a körülmények tekintetében egy tiszta, rendezett, fiatalos és biztonságos környezetre van szükségük, ami jól megközelíthető és rendelkezésre áll vezeték nélküli internet hozzáférés;

• szükség van egy élhető térre, ahol lehetőség lenne a számukra érdekes előadások, réteg zenei koncertek, saját kiállítások és képzések lebonyolítására;

• a felmérés szerint a válaszadók 50%-a részt venne a programok szervezésében, valamint a közösségi tér kialakításában és működtetésében vagy egyéb, a különféle közösségeket érintő feladatokban, aminek helyet biztosíthatna egy ifjúsági közösségi tér.

2022. május 26-án a Békéscsabai Diákönkormányzat által szervezett fórum world caféján külön téma volt egy leendő ifjúsági közösségi tér tervezése, ahol a város középiskoláinak diákönkormányzatai, DÖK-segítő pedagógusai és iskolai szociális munkásai, közel negyvenen mondták el ötleteiket, javaslataikat, egybecsengve a közösségi felmérés eredményeivel, az ifjúsági szakemberek és az A TK tapasztalataival.

2022. április végén az Ifjúsági Kerekasztal ülése a Körösök Völgye Látogatóközpontban került megrendezésre, és ezen az alkalmon merült fel javaslatként maga a Látógatóközpont épülete, illetve az épület egy része. Az ülést követően előzetes, háromoldalú szakmai egyeztetések kezdődtek a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület munkaszervezet-vezetőjével, Pócsi Gabriellával, valamint a Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány elnökével, Zsótér Máriával arról, hogy egyáltalán alkalmas lehet-e egy ifjúsági közösségi színtér kialakítására az ingatlan meghatározott része.

Körösök Völgye Látogatóközpont, a műemlékvédelem alá tartozó egykori sörház épülete 2007-ben bővült ki egy egyemeletes szárnnyal, s vált a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület látogatóközpontjává.

A Közgyűlés 221/2022. (VI. 16.) közgy. határozatával az ifjúsági színtér működtetésével a Táliber Közösségfejlesztő Alapítványt bízta meg, egyben támogatta, hogy a közösségi színtér a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, 5600 Békéscsaba, Széchenyi liget 810 hrsz. alatti található kivett ifjúsági tábor megjelölésű ingatlanban (a továbbiakban: Körösök Völgye Látogatóközpont) kerüljön kialakításra. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 433/2011 (X.21.) számú határozatában hozzájárult, hogy a Körösök Natúrpark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Körösök Natúrpark Nkft.) a Körösök Völgye Látogatóközpont üzemeltetésében, mint közreműködő részt vegyen.

Az „Ifjúsági közösségi színtér kialakítása” tárgyú közgyűlési előterjesztés összefoglalja a békéscsabai ifjúsági közösségi tér létrejöttének előzményeit, szükségességét, a kialakítás feltételrendszerét, ezért egyben a békéscsabai ifjúsági munka egyik fontos dokumentuma is.