Közös Értékeink Program

Go free! – képessétevés, közösségépítés, hálózatosodás a békéscsabai fiatalokért

Alapítványunk a Közös Értékeink Program első pályázati felhívásán eredményesen szerepelt és a “Fejlődésben” kategóriában benyújtott pályázatunk 190 pályázat közül sikeresen bekerült a 26 kiválasztott projekt közé.

A „Go free! – képessétevés, közösségépítés, hálózatosodás a békéscsabai fiatalokért” című pályázatunkat a Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvánnyal partnerségben nyújtottuk be,

és 2023. augusztus 1. – 2024. december 31. között

19 844,89 Euró összeget (közel 7,5 millió forintot) fordíthatunk programjainkra .

A Go free! projekt célja

  • a Liget Ifjúsági Térben , általa láthatóvá váló, építkező települési ifjúsági munka, az ifjúsági párbeszédrendszer szereplőinek támogatása,
  • a diákok és fiatalok, a felnőtt partnerek módszertani felkészítése a hatékony érdekképviseletre,
  • képessé tétel az önálló cselekvésre,
  • motiválás, aktivizálás, társadalmi részvételre ösztönzés,
  • a helyi ifjúsági munka európai dimenzióba helyezése.

A Közös Értékeink Programról röviden

Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal és a Közösségfejlesztők Egyesületével (KÖFE) együtt, az Európai Unió forrásainak felhasználásával, hirdette meg a pályázatot olyan magyarországi civil szervezetek számára, amelyek az alapvető uniós jogok és értékek megvédéséért és előmozdításáért tevékenykednek.

A Közös Értékeink Program általános célja, hogy civil szervezetek támogatása révén segítse a jogállamiság és a demokrácia erősödését, valamint az EU Alapjogi Kartájának végrehajtását a tagországokban.

A Közös Értékeink Program honlapján KÉPbe kerülhetünk,

  • miről is szól a program
  • mik is azok a közös jogok és értékek, amelyek népszerűsítése és védelme, illetve az ezekkel kapcsolatos társadalmi tudatosság növelése kiemelt fontosságú
  • és információt kaphatunk további felhívásokról, kapcsolódási lehetőségekről.

A „Go free! – képessétevés, közösségépítés, hálózatosodás a békéscsabai fiatalokért” projektünk az Európai Unió „Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek” (CERV) programjának támogatásával valósul meg. Az Európai Bizottság támogatása nem jelenti a projektben megvalósított tevékenységek tartalmának jóváhagyását, amely kizárólag az azt megvalósítók álláspontját tükrözi, valamint a Bizottságnem tehető felelőssé ezen információk bárminemű felhasználásáért.