Nemzeti Együttműködési Alap támogatásai

Együttműködésben a jövő nemzedékéért –

NEAO-KP-1-2023/9-000465

A Nemzeti Együttműködési Alap 2022.10.03 napján közzétett, NEAO-KP-1-2023 kódszámú „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2023.” című pályázati kiírására benyújtott, NEAO-KP-1-2023/9-000465 pályázati azonosítószámon nyilvántartásba vett, „Együttműködésben a jövő nemzedékéért” című pályázatunk 1 000 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült, 100 %-os támogatási előleg formájában.

Projektünkkel a békéscsabai települési ifjúsági munka egyik szervezőjeként tovább működtetjük a Liget Ifjúsági Teret, hálózati együttműködések keretében segítjük a korosztályi és segítő szervezeteket, intézményeket városi és megyei szinten is.

Alapítványunk 2004-es megalakulása óta vesz részt a települési ifjúsági munkában, támogatva – a települési gyermek- és ifjúsági párbeszédrendszer kiépítését, működtetését – a párbeszédrendszer tagjainak képzését, képessé tételét – a társadalmi környezet érzékenyítését – közösségi kezdeményezések révén a hálózati együttműködést.

Célunk, hogy 2023-ban is segítsük a fiatalokat, szervezeteiket, az őket segítőket olyan programok kidolgozásában, megvalósításában, amik támogatják a fiatalok helyben boldogulását, településük jobb megismerését, önszerveződésüket.

A közel 60 ezres Békéscsaba ifjúsági életének 3 kiemelkedő eleme van:

– a Csabai Garabonciás Napok

– a Békéscsabai Diákönkormányzat, mint a városi diákság legfőbb érdekképviseleti szerve

– a Liget Ifjúsági Tér, ami nemcsak helyszín, közösségi tér, hanem a városi ifjúsági munka láthatóvá tételének az eszköze is.

Alapítványunk a Liget Ifjúsági Tér működtetője Békéscsaba MJV Önkormányzat megbízásából, a Békéscsabai Diákönkormányzat érdekképviseleti, közösségépítő munkájának segítője, a Garabonciás Napok diákpolgámester jelöltjeinek mentorálója is. De nemcsak a fiatalokkal, hanem felnőttekkel is dolgozunk, a segítők segítése is fontos része tevékenységünknek. A Békéscsabai Ifjúsági Közösségi Felmérés koordinálójaként, majd az ifjúsági koncepció és cselekvési terv készítésének tanácsadójaként részt veszünk a települési környezet alakításában is, bízva abban, hogy a külső társadalmi környezet és a belső szervezeti tartalom hozzájárul egy fiatal barát település fenntartásához, ami olyan közösségi élményeket kínál a fiataloknak, ami hosszú távon köti őket Békéscsabához.

Jelen pályázatunkban az alapítványunk működési hátterének stabil biztosításához kaptunk segítséget.

Békéscsaba MJV Önkormányzata az Ifjúsági előirányzat keretből finanszírozza a Liget Ifjúsági Tér működését és szakmai programjait. Alapítványunk további programjait saját forrásból, az 1% felajánlásból és pályázatokból tervezzük. A támogatási időszak végére 2 fő foglalkoztatását tervezzük, valamint az aktív, 40 fős önkéntes bázisunk további bővítését az ifjúsági korosztályra és ifjúsági programokra fókuszálva.

Táliber a közösségekért – NEAO-KP-1-2022/9-000435

A Nemzeti Együttműködési Alap Új nemzedékek jövőjéért kollégiumának döntése alapján 2021. október 4-én közzétett NEAO-KP-1-2022 kódszámú, „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2022.” című pályázati kiírására benyújtott, NEAO-KP-1-2022/9-000435 pályázati azonosítószámon nyilvántartásba vett, Táliber a közösségekért

című pályázatunk 1 800 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült 100 %-os támogatási előleg formájában.

A projekt során tréningeket, tanácsadásokat tartottunk diákoknak, fiataloknak, ifjúságsegítő szakembereknek. Nemformális módszereinkkel kiegészítettük a formális oktatási rendszert, kreatív készség és képességfejlesztést valósítottunk meg:

mentoráltuk a Békéscsabai Diákönkormányzatot, a Békéscsabai Extrémsport Egyesületet,

szakmai partnerként részt vettünk az Erzsébet Ifjúsági Alap 2 békéscsabai programjában (Jövő vitái május 26-28., Szabadegyetem augusztus 5-6.)

megvalósítottuk a „Kutyás piknik Békéscsabán” c. projektet a Tesco Ön választ, mi segítünk elnevezésű pályázatának egyik nyerteseként

megvalósítottuk a KUTYÁLKODÁSOK – FIATALOK A FELELŐS ÁLLATTARTÁSÉRT projektet a Budapest Bank Békéscsabáért Program támogatásával

megvalósítottuk a MOST MUTASD MEG – mindaz, amit Békéscsaba ad nekem! c. projektet a Körösök Natúrpark Nonprofit Kft. megbízásából

– támogattuk több település ifjúsági munkáját

– Békéscsaba Város szakmai partnereként részt vettünk a városi ifjúsági munkában : Békéscsabai ifjúság 2021-2025 fb oldalon folyamatosan hírt adunk az ifjúsági területről, házigazdái voltunk az április 21-ei Ifjúsági Kerekasztalnak, az augusztus 31-ei ifjúsági megbeszélésnek, folyamatosan egyeztettünk az ifjúsági referenssel.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 221/2022. (VI. 16.) közgy. határozata értelmében alapítványunk szakmai vezetésével működik október 3-tól a Liget Ifjúsági Tér, melynek kialakítása, előkészítése a nyár folyamán folyt.

Szakmai tevékenységünk:

Békéscsaba MJV Önkormányzata az ifjúsági közösségi tér működésének szakmai elemeit a Koncepció célkitűzéseit szem előtt tartva határozta meg. A tér a városi ifjúságfejlesztő tevékenységek, ifjúságot érintő kulturális és szakmai programok, a szabadidő kulturált eltöltésére irányuló tevékenységek szervezője, generálója, befogadója, partnere.

Röviden összefoglalva a LIT

  • saját programokat szervez, közösségeket hoz létre, fejlesztési folyamatokat indít el,

  • együttműködést kialakítva helyet ad mások kezdeményezéseinek,

  • befogad olyan programokat, közösségeket, amelyeket fiataloknak vagy fiatalok szerveznek.

Küldetésünk a települési ifjúsági párbeszédrendszer szereplőinek támogatása, a diákok és fiatalok, a felnőtt támogatók módszertani felkészítése a hatékony érdekképviseletre, valamint egyfajta mentálhigiénés edukáció.

2022-ben a térhez köthetően 78 közösségi alkalom valósult meg, közel 1.800 részvétellel.

Míg 2023 I. negyedévében 78 közösségi esemény volt a ligetben 1.671 résztvevővel.

A NEA pályázati támogatás hozzájárult ahhoz, hogy szervezetünk megerősödve, a működéshez szükséges szolgáltatásokat biztonsággal vehesse igénybe, és így a szakmai munkára tudjunk koncentrálni, ami meg is hozta a sikert, ugyanis Békéscsaba MJV Önkormányzat Közgyűlése alapítványunkat bízta meg a városi ifjúsági közösségi tér működtetésével, így lényegében a városi ifjúsági munka bázisává, legfőbb szervezőivé váltunk.

A támogatást többek között 2022-ben foglalkoztatási költségekre, terem és közösségi tér bérleti díjra, közösségi tér működtetésre, eszközvásárlásra fordítottuk.

Rendszeres kiadásaink, melyeket finanszíroztunk: adminisztrációs szolgáltatások (könyvelői szolgáltatás, pénzügyi és pályázati szolgáltatás), hatósági díjak (közjegyzői díj, pályázathoz aláírási címpéldány készítése), pénzügyi szolgáltatások díja (banki költségek), postaköltség.

Meglévő önkéntes bázisunkat a projekt időszakában az AKTIVÁTOR ifjúságsegítő önkéntes hálózattal bővítettük. A hálózathoz csatlakozók felkészítéséhez, az ifjúsági érdekképviseleti és mentálhigiénés edukációs tevékenységünk színvonalas végzéséhez, önképzéshez rendszeresen szerzünk be tréning könyveket, lelkiegészség témákkal foglakozó könyveket, újságokat, veszünk részt jelenléti és online képzéseken, tanfolyamokon, workshopokon, és az ott tanultakat a saját szervezésű programjainkon adjuk tovább.

Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány működtetése – NEAG-KP-1-2021/5-000233

A Nemzeti Együttműködési Alap Új nemzedékek jövőjéért kollégiuma által 2020.11.12-én közzétett NEAG-KP-1-2021 kódszámú, „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2021.” című pályázati kiírására benyújtott, NEAG-KP-1-2021/5-000233 pályázati azonosítószámon nyilvántartásba vett, Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány működtetése című pályázatunk 300.000 Ft összegű támogatásban részesült vissza nem térítendő, 100 %-os támogatási előleg formájában.

Pályázatunkban az alapítványunk működési hátterének stabil biztosításához kaptunk segítséget. Szakmai programjainkat saját forrásból, az 1% felajánlásból és további pályázatokból valósítjuk meg.

A működés, szakmai programok esetén a könyvelői szolgáltatás, a banki költségek, az alapítvány láthatóságát biztosító honlapok és szakmai anyagok beszerzése az a minimum költség, amire a NEA támogatását fordítani szeretnénk.

Alapítványunk azon kevés szervezetek egyike Békés megyében, amely deklaráltan az ifjúsági korosztály érdekképviseletének, érdekérvényesítésének támogatásával foglalkozik. Tréningeket, tanácsadásokat tartunk diákoknak, fiataloknak, ifjúságsegítő szakembereknek. Úgy véljük, a jövő generációjának ilyen jellegű támogatása fontos a későbbi cselekvő állampolgárrá válásukban, közösségi aktivitásukban. Nemformális módszereinkkel kiegészítjük a formális oktatási rendszert, kreatív készség és képességfejlesztést valósítunk meg.

Tanácsadással támogatjuk a települések ifjúsági párbeszédrendszerének kialakulását, működését. Ebben az elmúlt években együttműködő partnerei voltunk az NMI Békés Megyei Irodájának és az Erzsébet Ifjúsági Alapnak és a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének. Erőforrásainkból 3 település ifjúsági munkájában veszünk részt rendszeresen különböző mértékben: Békéscsaba, Mezőberény, Orosháza, viszont további települések civil szervezeteivel, önkormányzataival is sikerült kapcsolatot kialakítani.

2021-22-ben tovább segítettük a fiatalokat, szervezeteiket, az őket segítőket olyan programok kidolgozásában, megvalósításában, amik támogatják a fiatalok helyben boldogulását, településük jobb megismerését, önszerveződésüket.

Programjainkat együttműködő partnerekkel valósítottuk meg. Az együttműködés előnye a forrásbevonás és munkamegosztás, valamint a kölcsönös tanulás. A hálózatosodás és partnerség igénye és gyakorlata nemcsak a szervezetek szükséglete, hanem annak a felismerése is, hogy közérdekű tevékenységünket csak így tudjuk a közösség szolgálatában önmagunk számára is kielégítően végezni, és mintát nyújtani a programjainkon résztvevőknek.

Fontosnak tartjuk a szakmaközi együttműködéseket, ezért a Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Békéscsabai Ifjúsági Kerekasztal tagjaként többoldalú együttműködéseket kezdeményezünk a többi tagszervezettel és kapcsolódunk be megkeresésre programokba nem csak Békés megyében, hanem az országszerte.

Célunk volt a fiatalokkal foglalkozók érzékenyítése, a szakemberek aktuális országos folyamatokba való bekapcsolása.