A Liget Ifjúsági Tér története, létrejötte

Liget Ifjúsági Tér

Békéscsaba képviselő testülete 2022. június 16-án tartott ülésén döntött arról, hogy ifjúsági közösségi teret hoz létre , melynek szakmai vezetésével a Táliber Közösségfejlesztő Alapítványt bízta meg .

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 344/2021. (VI. 28.) közgy. határozatával elfogadta Békéscsaba Megyei Jogú Város Középtávú Ifjúsági Koncepcióját és Cselekvési Tervét (a továbbiakban: Koncepció). A Koncepció egyik legfontosabb alappillére a „KELL EGY HELY” elnevezésű intézkedés volt, amely egy olyan ifjúsági közösségi tér életre hívását fogalmazza meg, „amely képes többféle funkciót betölteni, többféle szolgáltatást nyújtani, strukturált formában, megfelelő szakmai háttérrel”.

A Közgyűlés 221/2022. (VI. 16.) közgy. határozatával az ifjúsági színtér működtetésével a Táliber Közösségfejlesztő Alapítványt bízta meg, egyben támogatta, hogy a közösségi színtér a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló, 5600 Békéscsaba, Széchenyi liget 810 hrsz. alatti található kivett ifjúsági tábor megjelölésű ingatlanban (a továbbiakban: Körösök Völgye Látogatóközpont) kerüljön kialakításra. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 433/2011 (X.21.) számú határozatában hozzájárult, hogy a Körösök Natúrpark Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban Körösök Natúrpark Nkft.) a Körösök Völgye Látogatóközpont üzemeltetésében, mint közreműködő részt vegyen.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata az ifjúsági közösségi tér működésének szakmai elemeit a Koncepció célkitűzéseit szem előtt tartva határozta meg. A tér a városi ifjúságfejlesztő tevékenységek, ifjúságot érintő kulturális és szakmai programok, a szabadidő kulturált eltöltésére irányuló tevékenységek szervezője, generálója, befogadója, partnere.

A városi ifjúsági tér ifjúságszakmai tevékenységének fő elemei:

  • rendszeres, iskolaidőben, hetente legalább 20 óra nyitvatartás, ifjúságsegítés, tanácsadás, információszolgáltatás, közösségfejlesztés;

  • városi ifjúsági kortárssegítő és önkéntes hálózat képzése, működtetése, iskolai közösségi szolgálat tevékenység támogatása;

  • ifjúsági civil szervezetek, informális csoportok, diákközösségek számára helyszín biztosítása;

  • ifjúsági közösségek által kezdeményezett programok, események (pl.: kulturális estek, játékalkalmak, kisebb versenyek) szakmai támogatása;

  • ifjúsági munkát segítő szervezetek, közösségek támogatása (pl. dök-segítő pedagógusok munkaközössége);

  • a Békéscsabai Diákönkormányzat működéséhez, üléseihez, rendezvényeihez szakmai támogatás biztosítása;

  • bekapcsolódás a hazai ifjúsági munka hálózatába, ifjúsági fókusszal színesítése a testvérvárosi kapcsolatoknak (korábbi sikeres rendezvények továbbvitele).

A Liget Ifjúsági Tér nem csupán tér, hanem a fiatalok, az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, fiatalokkal foglalkozó szakemberek, civil szervezetek, intézmények szakmai hálózati együttműködése is . Küldetése a települési ifjúsági párbeszédrendszer szereplőinek támogatása, a diákok és fiatalok, a felnőtt támogatók módszertani felkészítése a hatékony érdekképviseletre, mentálhigiénés ismeretterjesztés.

A város 2021-2025 között hatályos ifjúsági koncepciója és cselekvési terve „Kell egy hely!” alappillérének intézkedéseként jött létre a közösségi tér , azonban a másik két alappillér megvalósulásában is szerepe van , hiszen a Társadalmi részvétel, párbeszéd szereplőit köti össze, ad helyet kezdeményezéseknek, készíti fel a diákokat a párbeszédre, közvetít és ezáltal a Hatékony kommunikáció, nyilvánosság alappillér céljaihoz is hozzájárul, része a „naprakész, használható, minél szélesebb tájékoztatási kört lefedő” információáramlásnak.

A Körösök Völgye Látogatóközpont első emeletén kialakított közösségi tér hétköznap 13.00-17.00 között tart nyitva , de igény szerint ettől eltérő időpontokban is várjuk egyeztetés után a csoportokat, programokat (szinte minden héten).

Közösségi terünk

  • saját programokat szervez, közösségeket hoz létre, fejlesztési folyamatokat indít el, ami korábbi városi ifjúságszakmai programok felelevenítését is jelenti,

  • együttműködést kialakítva helyet ad mások kezdeményezéseinek,

  • befogad olyan programokat, közösségeket, amelyeket fiataloknak vagy fiatalok szerveznek.

Mivel a békéscsabai ifjúsági munka fókuszában a 12-25 éves korosztály, azon belül is a középiskolások állnak, igyekszünk a békéscsabai iskolákkal, fenntartókkal, intézményvezetőkkel, pedagógusokkal, diákönkormányzatokkal, kollégiumokkal együttműködni.

Szeretnénk iskolai folyamatokban segítő háttérként megjelenni, iskolai programok helyszíneként, közösségek támogatásával . Mindezt a rendelkezésünkre álló források függvényében és mértékében térítésmentesen kínáljuk.

Elérhetőségek:

Körösök Völgye Látogatóközpont I. emelet

5600 Békéscsaba, Széchenyi liget

Szakmai vezető: Zsótér Mária

Tel.: +36 50 1118512

Nyitva: hétköznap 13.00-17.00 között

https://www.facebook.com/ligetifiter

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület által kiadott Körösök Völgye Élménymagazin 2023./1. számában kaptunk lehetőséget arra, hogy 4 oldalban bemutassuk, miként jutottak el a békéscsabai fiatalok a Széchenyi ligeti Látogatóközpont első emeletéig. A cikkben röviden összefoglaljuk a békéscsabai ifjúsági terek történetét is

TÉRFOGLALÓ – Ifjúsági közösségi terek Békéscsabán, fiatalok a ligetben