Előkészítő közösségi beszélgetések

I. Közösségi beszélgetés

Közel két hónapos előkészítő munka után 2020. február 19-én megtartottuk az I. Közösségi beszélgetést. Tájékoztatást adtunk az ifjúsági közösségi felmérésről és az új ifjúsági koncepcióról, valamint a meghívottakkal közösen egy műhelymunka keretében a kérdőíves felméréshez gyűjtöttünk háttér-információkat, irányokat, kérdés javaslatokat.

A békéscsabai Ifjúsági Közösségi Felmérés egy olyan kérdőíves feltáró munka, amely során a településen élő fiatalok közösségei a programot segítő, koordináló felnőttekkel együtt a kortársaik véleményét kérik a jövőjüket meghatározó közügyekben.

Célja a helyi fiatalok és szakemberek, felnőtt támogatók aktivizálása, megnyerése a közös munkára. Bátorítás nyújtása a közös cselekvéshez, amelynek középpontjában életminőségük javítása, közösségeik megszervezése áll.

Egyik lépése lehet egy olyan folyamatnak, amelyben a település lakói közül mind többen bekapcsolódnak a környezetük társadalmi és fizikai átalakításába.

Az I. Közösségi beszélgetés programja így állt össze:

15.00-15.30   Tájékoztató

Ifjúsági Közösségi Felmérés Békéscsaba 2020 – Bágy Petra ifjúsági referens

A közösségi felmérés, mint aktivizáló módszer – Pocsajiné Fábián Magdolna, közösségfejlesztő, művelődésszociológus, Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete

Ifjúsági Közösségi Felmérés: lépései, ütemezés, együttműködők – Zsótér Mária közösségfejlesztő, Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány

15.30-17.00   Műhelymunka – World Cafe: témánk a kérdőíves felmérés, a kérdőív előkészítése

World Cafe témakörei:

I. Közösségi terek Békéscsabán (helyzetfeltárás – szükségletek)

Cél:

 • definiálni a résztvevőkkel a közösségi tér fogalmát (most ifjúságszakmai szempontból mind lehet közösségi tér, ahol a fiatalok jelen vannak, elérhetők) és a közös tudásból készítsünk egy TÉR-térképet
 • megfogalmazni a szükségleteket: mi hiányzik szerintünk, a fiatalok szerint (mégis, kinek az igénye az, amit mondunk?), ezeket kinek kellene biztosítani, milyen megoldásokat, együttműködéseket látunk most ennek teljesülésére?
 • működtetés problémaköre; a tér funkciójának, céljának konkrét meghatározása; az ott dolgozók kompetenciái, szakmai felkészültsége…stb.

II. 18-25 éves korosztály élethelyzete, problémái

Cél:

 • feltérképezni a középfokú oktatásból kikerülő fiatalok helyzetét, városhoz való viszonyát egyetemisták, akik vagy visszajönnek vagy nem/diplomások, akik visszajönnek és van állásuk, de szoronganak a jövőjük miatt/a megye más településeiről betelepülők, akik dolgoznak és albérletben élnek/a munkanélküliek…mit kezd velük a város, kezd-e valamit, és ők hogyan vannak itthon
 • önálló egzisztencia teremtésének lehetőségei – elszakadás a családtól

III. Közösségek

Cél:

 • feltérképezni a meghatározó kapcsolódási pontokat a fiatalok életében, a hiányokat, akadályokat
 • a közösségi élet, közösséghez tartozás során akár az érdekképviseletig is eljutni, és azt megnézni, hogy milyen szerveződésekbe állnak bele a fiatalok, milyen ideákat karolnak fel, támogatnak, hogyan rendeződnek ideológiák mentén
 • mit érzékelnek a fiatalok a körülöttük lévő társadalmi változásokból, hogyan élik meg azokat?
 • milyennek látják Békéscsabát, hogy érzik itt magukat?

IV. Jövőkép

Cél:

 • feltérképezni a 12-25 éves korosztály jövőképét (távol tartva magunkat a „Bezzeg az én időmben!” gondolatiságtól, tudatosítva, hogy ez is a mi időnk, közös időnk, és mennyire mások volt 10-20-30-40… éve a makro/mikro társadalmi környezet, a gazdasági-politikai helyzet….)
 • megtudni a válaszaikból, hogy ki alkotja meg az ő jövőképüket?
 • mennyire tudatosan tervezik kapcsolataikat, tanulmányaikat, foglalkoznak testi-leki egészségükkel?
 • az egészség hogyan jelenik meg a gondolkodásukban?

A tervezett kérdőíves felmérés és a további közösségi beszélgetések főbb irányai rajzolódtak ki ezen a délutánon.

II. Közösségi beszélgetés

A munka a II. Közösségi beszélgetésen folytatódott.

Időpont: 2020. február 26. (szerda) 15.00-17.00

Helyszín: Csabagyöngye Kulturális Központ Panoráma terme

Téma az első alkalom visszajelzései, ötletei alapján, az általunk összeállított kérdőív első verziójának véleményezése, a közösségi beszélgetések és a személyes kérdőívezés tervezése volt. A majd 3 órás beszélgetés során pontról pontra átbeszéltük a kérdéseket, értelmeztük, átértelmeztük azokat.

A kérdőív előkészítése egy hullámzó folyamat:

nyilvános beszélgetések, vélemények, javaslatok begyűjtése a szűk szakmai stáb feldolgozza, beépíti a javaslatokat folyamatos egyeztetés a megrendelővel újabb közösségi beszélgetés, újabb véleményeztetés, újabb javaslatok beépítés, átdolgozásfolyamatos egyeztetés a megrendelővel

A közösségi felmérés eredménye nem az elkészült kérdőív, nem a 800 fős minta lekérdezése, nem a készülő helyzetértékelés, hanem maga a folyamat. Békéscsabán nem újdonság, hogy a különböző ágazatok szereplői leülnek egymással beszélgetni, őszintén érdeklődnek a másik gondolatai, véleménye iránt, a fiatalok és a felnőttek együtt dolgoznak, legyen az a Békéscsabai Ifjúsági Kerekasztal, a Városi Ifjúsági Parlament vagy egy World Cafe. A 2020-as közösségi felmérés ezt a kört tágítja, újabb szereplőket, újabb közösségeket, helyszíneket vonunk be, olyanokat is megkérdezünk, akik eddig kívül voltak ezen a párbeszéden. A 2015-ös koncepció alkotói folyamatot mélyítjük. És ez lehet a válasz arra a kérdésre is, hogy miért nem ugyanúgy csináljuk most is, mint 2015-ben. Azért nem, mert az azóta eltelt 5 évben a békéscsabai ifjúsági párbeszédrendszer működése meghaladta az akkori módszereket, a közösség aktivitása, tudása más dimenziókban működik már, amihez másféle módszerek szükségesek. És az új módszerrel együtt jár az is, hogy a résztvevők körét is bővítjük. Így olyanok is részesei lesznek a folyamatnak, akik eddig nem foglalkoztak ifjúságüggyel, de éppen ez a kívülállás tesz jót, a sokféle szakmai tudás, tapasztalat új színeket hoz a város ifjúságszakmai életébe, új kapcsolatok születnek, új folyamatok indulhatnak el a közös munka nem várt eredményeként.

III. Közösségi beszélgetés

Időpont: 2020. március 4. (szerda) 15.00-18.00

Helyszín: Erzsébet Ifjúsági Alap Közösségi Tere – Csaba Center III. emelet

A folyamatosan formálódó kérdőív aktuális 5. verzióját néztük meg a résztvevőkkel kérdésről kérdésre. Lényegében ugyanaz történt, mint az előző beszélgetéseken: mérlegeltük, hogy egy-egy kérdéssel mi a célunk, milyen válasz lehetőségeket adjunk meg, mihez kezdünk a válaszokkal, milyen lépések születhetnek majd ezekre a koncepcióban, valóban az ifjúsági koncepció hatásköre a kérdéskör….

Emellett egyeztettük, hogy ki tud egyéni és csoportos lekérdezést vállalni, hol, kivel szervezhetünk közösségi beszélgetéseket, ki milyen kört tud mozgósítani.