NEA támogatást nyertünk!

A Nemzeti Együttműködési Alap Új nemzedékek jövőjéért kollégiuma által 2020.11.12-én közzétett NEAG-KP-1-2021 kódszámú, „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2021.” című pályázati kiírására benyújtott, NEAG-KP-1-2021/5-000233 pályázati azonosítószámon nyilvántartásba vett, Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány működtetése című pályázatunk 300.000 Ft összegű támogatásban részesült vissza nem térítendő, 100 %-os támogatási előleg formájában.

Pályázatunkban az alapítványunk működési hátterének stabil biztosításához kaptunk segítséget. Szakmai programjainkat saját forrásból, az 1% felajánlásból és további pályázatokból valósítjuk meg.

A működés, szakmai programok esetén a könyvelői szolgáltatás, a banki költségek, az alapítvány láthatóságát biztosító honlapok és szakmai anyagok beszerzése az a minimum költség, amire a NEA támogatását fordítani szeretnénk.

Alapítványunk azon kevés szervezetek egyike Békés megyében, amely deklaráltan az ifjúsági korosztály érdekképviseletének, érdekérvényesítésének támogatásával foglalkozik. Tréningeket, tanácsadásokat tartunk diákoknak, fiataloknak, ifjúságsegítő szakembereknek. Úgy véljük, a jövő generációjának ilyen jellegű támogatása fontos a későbbi cselekvő állampolgárrá válásukban, közösségi aktivitásukban. Nemformális módszereinkkel kiegészítjük a formális oktatási rendszert, kreatív készség és képességfejlesztést valósítunk meg.

Tanácsadással támogatjuk a települések ifjúsági párbeszédrendszerének kialakulását, működését. Ebben az elmúlt években együttműködő partnerei voltunk az NMI Békés Megyei Irodájának és az Erzsébet Ifjúsági Alapnak és a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének. Erőforrásainkból 3 település ifjúsági munkájában veszünk részt rendszeresen különböző mértékben: Békéscsaba, Mezőberény, Orosháza, viszont további települések civil szervezeteivel, önkormányzataival is sikerült kapcsolatot kialakítani.

Célunk, hogy 2021-22-ben is segítsük a fiatalokat, szervezeteiket, az őket segítőket olyan programok kidolgozásában, megvalósításában, amik támogatják a fiatalok helyben boldogulását, településük jobb megismerését, önszerveződésüket.

Programjaink megvalósítását együttműködő partnerek bevonásával tervezzük a jövőben is. Az együttműködés előnye a forrásbevonás és munkamegosztás, valamint a kölcsönös tanulás. A hálózatosodás és partnerség igénye és gyakorlata nemcsak a szervezetek szükséglete, hanem annak a felismerése is, hogy közérdekű tevékenységünket csak így tudjuk a közösség szolgálatában önmagunk számára is kielégítően végezni, és mintát nyújtani a programjainkon résztvevőknek.

Fontosnak tartjuk a szakmaközi együttműködéseket, ezért a Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Békéscsabai Ifjúsági Kerekasztal tagjaként többoldalú együttműködéseket kezdeményezünk a többi tagszervezettel és kapcsolódunk be megkeresésre programokba nem csak Békés megyében, hanem az országszerte.

Célunk a fiatalokkal foglalkozók érzékenyítése, a szakemberek aktuális országos folyamatokba való bekapcsolása.