NEA támogatást nyertünk!

A Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi környezet kollégiuma által 2019. október 1-jén megjelentetett NEA-KK-20-O kódszámú, „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2020.” című pályázati kiírásra benyújtott, NEA-KK-20-O-M-0234 pályázati azonosítószámon nyilvántartásba vett, Közösen önmagunkért, közösségeinkért című pályázatunk 1 150 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

Alapítványunk egyik legfontosabb célja a generációk együttműködése, az erőszakmentes kommunikácó, az ifjúsági korosztály demokratikus nevelése támogatása, mentorálása. Projektjeink, tevékenységünk során kezdeményezzük azokat a közösségi alkalmakat, találkozókat, amelyek egyrészt közösségi élményt, másrészt új ismeretek szerzését és az aktív részvételen keresztüli elsajátítás lehetőségét biztosítják.

Programjaink megvalósítását együttműködő partnerek bevonásával tervezzük a jövőben is. Az együttműködés előnye a forrásbevonás és munkamegosztás, valamint a kölcsönös tanulás. A hálózatosodás és partnerség igénye és gyakorlata nemcsak a szervezetek szükséglete, hanem annak a felismerése is, hogy közérdekű tevékenységünket csak így tudjuk a közösség szolgálatában önmagunk számára is kielégítően végezni, és mintát nyújtani a programjainkon résztvevőknek.

Fontosnak tartjuk a szakmaközi együttműködéseket, ezért a Békéscsabai Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Békéscsabai Ifjúsági Kerekasztal tagjaként többoldalú együttműködéseket kezdeményezünk a többi tagszervezettel és kapcsolódunk be megkeresésre programokba nem csak Békés megyében, hanem az országszerte.

Célunk a fiatalokkal foglalkozók érzékenyítése, a szakemberek aktuális országos folyamatokba való bekapcsolása.