NEA támogatást nyertünk!

Hálózatban a fiatalokért – NEAO-KP-1-2024/9-000446

A Nemzeti Együttműködési Alap Új nemzedékek jövőjéért kollégiumának döntése alapján
2023.10.02-án közzétett NEAO-KP-1-2024 kódszámú, „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2024.” című pályázati kiírására benyújtott, NEAO-KP-1-2024/9-000446 pályázati azonosítószámon nyilvántartásba vett, Hálózatban a fiatalokért című pályázatunk 800 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült 100 %-os támogatási előleg formájában.

A Táliber Alapítvány a békéscsabai települési ifjúsági munka szervezőjeként tovább kívánja működtetni a városi Liget Ifjúsági Teret, hálózati együttműködések keretében segíteni kívánjuk a korosztályi és segítő szervezeteket, intézményeket városi és megyei szinten is. Célunk az ifjúsági korosztály felkészítése az érdekképviseletre, közösségek, szakemberek mentorálása, helyi fejlesztői (ifjúsági munka, közösségépítés, közösségfejlesztés) folyamatok támogatása

Alapítványunk 2004-es megalakulása óta vesz részt a települési ifjúsági munkában, támogatva – a települési gyermek- és ifjúsági párbeszédrendszer kiépítését, működtetését – a párbeszédrendszer tagjainak képzését, képessé tételét – a társadalmi környezet érzékenyítését – közösségi kezdeményezések révén a hálózati együttműködést.

Célunk, hogy 2024-ben is segítsük a fiatalokat, szervezeteiket, az őket segítőket olyan programok kidolgozásában, megvalósításában, amik támogatják a fiatalok helyben boldogulását, településük jobb megismerését, önszerveződésüket.

A közel 60 ezres Békéscsaba ifjúsági életének 3 kiemelkedő eleme van:

– a Csabai Garabonciás Napok

– a Békéscsabai Diákönkormányzat, mint a városi diákság legfőbb érdekképviseleti szerve

– a Liget Ifjúsági Tér, ami nemcsak helyszín, közösségi tér, hanem a városi ifjúsági munka láthatóvá tételének az eszköze is.

Alapítványunk a Liget Ifjúsági Tér működtetője Békéscsaba MJV Önkormányzat megbízásából, a Békéscsabai Diákönkormányzat érdekképviseleti, közösségépítő munkájának segítője, a Garabonciás Napok diákpolgámester jelöltjeinek mentorálója is. De nemcsak a fiatalokkal, hanem felnőttekkel is dolgozunk, a segítők segítése is fontos része tevékenységünknek. A Békéscsabai Ifjúsági Közösségi Felmérés koordinálójaként, majd az ifjúsági koncepció és cselekvési terv készítésének tanácsadójaként részt veszünk a települési környezet alakításában is, bízva abban, hogy a külső társadalmi környezet és a belső szervezeti tartalom hozzájárul egy fiatal barát település fenntartásához, ami olyan közösségi élményeket kínál a fiataloknak, ami hosszú távon köti őket Békéscsabához.

Jelen pályázatunkban az alapítványunk működési hátterének stabil biztosításához kaptunk segítséget.

Szakmai programjaink megvalósítását önkormányzati támogatásból, saját forrásból, az 1% felajánlásból és további pályázatokból is tervezzük. A támogatási időszak végére 2 fő foglalkoztatását tervezzük, valamint az aktív, 40-50 fős önkéntes bázisunk stabilitásának biztosítását, elköteleződésük fenntartását. Az ifjúsági korosztályra és ifjúsági programokra fókuszálva 2022 őszén megalakult az Aktivátor ifjúságsegítő önkéntes hálózat különböző területeken dolgozó felnőttekből, a közösségi média kommunikáció segítésére pedig a KreaKtív social média műhely, aminek elsősorban középiskolások a tagjai. A két műhely szakmai erősítése, közösségépítése is kiemelt feladatunk.