Békéscsabai Diákönkormányzat

A Békéscsabai Diákönkormányzat mentorálását 2023-tól a Táliber Közösségfejlesztő Alapítvány végzi a Liget Ifjúsági Tér egyik szakmai feladataként. A város legrégebbi ifjúsági közössége története mindig is összefonódott egy meghatározó ifjúsági közösségi színtérrel: a Diáktanyán alakult meg, majd ott működött egy tanéven át, ezután került át a tevékenység az Ifjúsági Házba, ahol 1997-ben az egyre erősödő ifjúsági munka önálló színteret hívott életre. A Patent Ifjúsági és Diákiroda 2021-ig volt a városi dök központja. Végül a Liget Ifjúsági Tér kialakításával a városi ifjúsági munka egyik meghatározó központjává, szervezőjévé váló közösségi térben kapott helyett a dök is, majd 2023-tól Békéscsaba MJV Önkormányzata a Békéscsabai Diákönkormányzat szakmai működéséhez biztosított forrást is a Táliber Alapítványhoz rendelte.

Az 1995 óta működő Békéscsabai Diákönkormányzat fennállása alatt a tagság folyamatos cserélődése folytán számos változáson ment keresztül, de szervezeti felépítése, működési mechanizmusa, szakmai, felnőtt segítői háttere stabilitást biztosított. 1998-2022 között a Csabagyöngye Kulturális Központ (és jogelődjei) Patent Ifjúsági és Diákirodája, mint a DÖK működésének színtere, otthona, az iroda vezetőjének folyamatos mentorálása, ifjúságsegítői tevékenysége alapfeltétele volt annak, hogy elismert szervezet legyen a Békéscsabai Diákönkormányzat. A Csabagyöngye Kulturális Központ Patent Diákirodája a békéscsabai gyermek- és ifjúsági párbeszédrendszer kialakításának legfőbb szervezője volt megszűnéséig. Mivel Békéscsaba Város kiemelten foglalkozik az ifjúsági érdekképviselettel, támogatja szervezeti kereteit, folyamatos a párbeszéd a fiatalokkal, indokolt volt, hogy a Békéscsabai Diákönkormányzatnak továbbra is stabil háttere legyen. A 2023-től kialakult felállás lehetővé teszi, hogy a városi ifjúsági érdekképviseleti szervezet bázisa, mentorálása a Liget Ifjúsági Térben valósuljon meg, ugyanakkor nagyobb programjai a Csabagyöngye Kulturális Központ ifjúsági munkájához kapcsolódva ott valósuljanak meg.

Az első ifjúsági koncepció és cselekvési terv 2007-ben még csak reményét fejezte ki aziránt, hogy a szervezet népszerűvé, elfogadottá válik: „a Békéscsabai Diákönkormányzat legyen hatékony színtere a diákok érdekérvényesítésének, kezdeményezőkészségüknek, a tanulók érezzék hasznosnak működését”.

A fent említett két tényező együttállásának köszönhetően az elmúlt években a DÖK sokadik virágzását élte meg. A csapat nem a klasszikus ifjúsági önkormányzati modell választásos rendszere szerint, és nem is az iskolák által normatív delegálás útján áll össze, hanem részben iskolai képviselőküldés, részben önkéntes jelentkezés alapján. A közreműködő ifjúságsegítő, mentálhigiénés szakemberek szisztematikus munkájának köszönhetően az utóbbi években a jelentkezők száma elérte a kezelhető csoportlétszám határát, így az újonnan belépni kívánó tagoknak „felvételizni” kell. A városi DÖK elnöke és alelnökei az önkormányzattal történő kapcsolattartás kiemelt szereplői, ezáltal az általuk képviselt korosztály szószólói. Szervezésükben valósul meg többek közt a tavaszi és őszi Városi Ifjúsági Parlament, a LIKE – Lézengő Ifjúság Kulturális Eseménye, a „Mikulás-járás”.