Békéscsabai dök-segítők munkaközössége

Békéscsabai dök-segítők munkaközössége 2023-2024

A békéscsabai települési ifjúsági munka központjaként a Liget Ifjúsági Tér, a korosztályi érdekképviseletet ellátó Békéscsabai Diákönkormányzat, valamint az iskolai diákönkormányzatokat segítők együttműködése elengedhetetlen, megkerülhetetlen és feltételezi is a másik részvételét, aktív közreműködését.

A diákönkormányzat segítők munkaközössége 2004-ben alakult és forrásaink szerint 2015-ig működött, az akkori ifjúsági koncepció tervezés közösségi folyamatában még közreműködtek. A Liget Ifjúsági Tér megalakulása, a kapcsolatfelvétel és szorosabb együttműködés az iskolákkal, a LIT programjainak közösségi tervezésekor felmerülő igények is jelezték, hogy szükség van a dök-segítőkkel való állandó kapcsolattartásra. Ugyanakkor a dök-segítőkben is felmerült az igény a munkaközösség újraindítására, Egeresi Viktória Krisztina, a BEG (evangélikus gimnázium) dök-segítője ezzel a kéréssel kereste meg 2022 decemberi ifjúsági fogadónapján polgármester urat. Végül a szándékok összeértek és 2023 februárjában megalakult a városi szakmai munkaközösség, aminek szakmai és technikai hátterét a Liget Ifjúsági Tér biztosítja.

Helyi látóútként mindig más iskolában tartják általában havi rendszerességgel találkozóikat (kiegészülve az óvodai, iskolai szociális segítőkkel), ahol megismerkednek az iskolai dök működésével, fontos közösségi terekkel, egymás jó gyakorlataival. Kezdeményezésükre kerül sor már hagyományosan egyezetetésre már júniusban a Garabonciás Napok szervezőivel.

2023 szeptemberében a munkaközösség megválasztotta elnökének Egeresi Viktória Krisztinát.

A dök-segítő munkaközössége egy már évek óta létező, a közös kommunikációt segítő Facebook csoportot működtet, aminek tagjai az óvodai, iskolai szociális segítők és a városi ifjúsági munka legfőbb szereplői (pl. ifjúsági referens, Liget Ifjúsági Tér vezetője, a Garabonciás Napok szervezői, mentálhigiénés szakemberek, iskola pszichológusok, szociális segítők).

A munkaközösség működésének eredménye:

– a folyamatos, napi szintű információ áramlás egymás között és az ifjúsági munka szereplői között,

– az akadálymentes, közvetlen kommunikáció,

– a városi ifjúsági programok képviselete az iskolákban, hatékony toborzás,

– az iskolák, tanárok, diákok képviselete a városi ifjúsági munkában,

– a hálózati együttműködés révén tudásmegosztás, jó gyakorlatok megismerése, kipróbálása,

– a Békéscsabai Diákönkormányzatot partnerként tudja segíteni érdekképviseleti munkájában,

– egy újabb ifjúságszakmai közösség jött létre és lépett be a városi ifjúsági munka színterébe.