Kutya- és emberbarát programunk

Egy nemzet nagysága és erkölcsi fejlettsége híven tükröződik abban, ahogyan az állatokkal bánik.

Mahatma Gandhi indiai politikus (1869-1948)

KUTYABARÁT PROGRAMUNK SZERVEZŐI

A képhez tartozó alt jellemző üres; rita-2.jpg a fájlnév

Laczó Rita, az alapítvány önkéntese, testnevelő tanár, szakedző és ifjúságsegítő vagyok. Jelenleg Békéscsabán élek és dolgozom, sportversenyek, diák- és szabadidősport rendezvények szervezésében és lebonyolításában veszek részt. A kutyák mindig is fontos szerepet töltöttek be az életemben és az alapítvány önkénteseként aktív közösségi munkával szeretném segíteni a kutyások és nem kutyások közötti ellentétek feloldását.

Zsótér Mária, az alapítvány elnöke, népművelő, közösségfejlesztő, ifjúságsegítő, mentálhigiénés szakember vagyok. 23 évig dolgoztam népművelőként, közösségeket támogattam, programokat, fesztiválokat szerveztem. A Táliberben folytatom civilként ugyanazt: a körülöttünk élők igényeire reagálva, a közösségeket érdekeltté téve saját sorsuk alakításában szervezzük közösségi programjainkat.

ALAPELVEINK

Kutyabarát programunk jelenleg is formálódik. Egy hosszú távú lakossági szemléletformáló, közösségfejlesztő, érzékenyítő program pilotprogramjaként indítottuk programunkat, ami egyfajta gazdiképző, kutyaiskola, szakkör, önismereti csoport, terápiás csoport, baráti kör, minden együtt olyanokkal, akik szeretik az állatokat és az embereket.

Senkinek nem érdeke a kutyatartók és a kutyától idegenkedő járókelők közti konfliktus, ezért bizonyos tekintetben a városvezetéssel közös felelősségünk, hogy élhető körülményeket alakítsunk ki a kutyások számára.

A kutyások és nem kutyások között kialakuló feszültségekért legtöbbször a felelőtlen kutyatartók okolhatók.

Egy felelős kutyatulajdonos tiszteletben tartja mások jogait, tekintettel van  azokra, akik a környezetében akár kutyával, akár kutya nélkül élnek. A kulturált kutyatartás írott és íratlan szabályaival sajnos sokan nincsenek tisztában.

A magyarországi állattartással kapcsolatos törvények, illetve rendeletek szigorúan szabályozzák, hogy közterületen kutya csak pórázon vezethető.

Szabadon engedni kizárólag kijelölt kutyafuttatókon volna szabad, de mivel jelenleg ebből egy sem áll rendelkezésünkre, így a gazdik különféle zöld területekre hordják hancúrozni kutyáikat. Kutyásnak és nem kutyásnak is sok bosszúságot okoz a nem behívható, neveletlen, esetleg agresszív, szabadon rohangáló jószág. Sokak fájó pontja a fel nem szedett kutyaürülék, amelynek eltüntetése nem joga, hanem kutya kötelessége a gazdának.

A városi kutyázás mindenféleképp egy egész életen át tartó tanulás és akkor tud jól működni, ha a gazdi életébe belefér, hogy a napi mozgásigény biztosításán felül a kutya felmerülő viselkedési problémáival is foglalkozni tudjon, hiszen még a legtanultabb kutyánál is folyamatosan meg kell erősíteni bizonyos szabályokat, néha az ösztönből jövő reakciót felülírva.

Éppen ezért legfőbb célunk az, hogy támogassuk az embereket, kutyásokat és nem kutyásokat a zökkenőmentes együttélésben, felhívjuk a városlakók figyelmét az állatjólét, állatvédelem fontosságára, mintát közvetítsünk, hiszen mindez az emberek szemléletformálásával, érzékenyítésével, tanításával valósítható meg.

Alapítványunk a több mint 15 éves közösségfejlesztői, valamint a játszótéri programok, a Kutyabarát mentorprogram, a Kutyabarát nap tapasztalataira építve szeretne tenni a városi kutyafuttató vagy egy integrált kutyás park kialakításáért és üzemeltetéséért.

I. KUTYABARÁT NAP

2019. szeptember 29-én szerveztük meg az I. Kutyabarát Napot, egy ingyenes közösségi programot a helyi kutyatulajdonosok és állatbarátok számára. A program Békéscsaba főterén gyülekezővel indult, majd a látványos kutyás felvonulás az Andrássy úton elsétált a Szigligeti utcai játszótérre, ahol közösségi programokkal vártuk az érdeklődőket. A nappal kapcsolatos média megjelenések, fotók, leírás itt olvasható.

II. KUTYABARÁT NAP

A nagy érdeklődésre való tekintettel és a felelős állattartást folyamatosan szem előtt tartva kívánjuk megrendezni 2020-ban a II. Kutyabarát Napot, mert szeretnénk, hogy a segítségünkkel, közösségi összefogással megvalósulhasson Békéscsabán egy kutyafuttató vagy integrált kutyás park, ahol együtt dolgozhatunk a kutyás lehetőségek fejlesztéséért.

A kutya életének igen fontos részét képezi a futtató. A futtatóban a kutya szabadon létezik, azt tehet, amit akar, ez az ő játszótere. A körbekerített területen biztonságosan szabadon lehet engedni anélkül, hogy elszökne, tehát a kutya gazdája is biztonságban érezheti magát. Azért is különösen fontos a kutyáknak a futtató, mert nekik az emberén kívül egymás társaságára is szükségük van. A kutyák viselkedése tanult és öröklött magatartásformák összessége, előbbi egy részét a kutya fajtársaitól tanulja meg. Fiatal kutyák fejlődése szempontjából nagyon lényeges a többi kutyával való szocializáció, együttlét, társas viselkedés, amelynek egyik legjobb területe a futtató. A futtatóban a kutya megérzi a póráz nélküli szabadságot, megtanulja a szabad viselkedést, amely az egyik alapköve az utcán, pórázon való fegyelmezett sétának.

A kutyák testi, lelki egészsége, szellemi kondíciójának megőrzése érdekében fontos a megfelelő terhelés, igénybevétel, ami egy pórázon vezetett sétával nem biztosítható. A kellő mozgás, tanulás mind a lakásban, mint az udvaron tartott kutyák számára elengedhetetlen. A városi kutyatartás mára életmód lett, mely a társadalom minden rétegét érinti, de ennek közösségi felismerésére, tanulására és elfogadásához még idő szükséges. Kialakulóban van egy élhető állapot, melynek szerves része a kutyás és a nem kutyás közösség megegyezése a békés együttélés érdekében.

Mindemellett a kutyázás gazdasági szempontból sem elhanyagolható. Az a réteg, aki gondot fordít kutyája egészségére, fejlesztésére, jelentős vásárlóerő, tudatos fogyasztó, így választása során a kutyabarát szolgáltatásokat fogja előnyben részesíteni, legyen szó étteremről, utazásról.

Tervezett program (időpont és helyszín kiválasztása a járványhelyzet függvénye)

Közösségi akciónk figyelemfelhívó. Szeretnénk bemutatni, hogyan foglalkoznak más városokban az ebtartással kapcsolatban felmerülő problémákkal és a felelős állattartással. A II. Kutyabarát Napon megmutatjuk, ők hogyan csinálják, milyen a párbeszéd a kutyások – nem kutyások – az önkormányzat között, mitől kutyabarát egy város.

A II. Kutyabarát Napon a 2019. szeptember 29-én tartott első rendezvényünk tapasztalataira építve ismét szervezünk látványos kutyás felvonulást, bemutatókat, kiállításokat, kutya-gazdi fotózást, beszélgetéseket, gyerekprogramokat.

14.00-15.00 Kutyás felvonulás a Főtértől

14.00-18.00 között közösségi programok

Minden résztvevő logóval ellátott kutyakendőt kap ajándékba – Color Commando állatos test- és arcfestése – Békéscsabai kutyás szervezetek – Kutya-gazdi fotózás – Állatorvosi tanácsadás – Örökbefogadó gazdák és kutyáik mesélnek örömeikről, nehézségeikről – Kerítés képek festése – Ügyességi játékok gyerekeknek – Táliber-süti kóstoló, kutyáknak és gazdiknak – Agility-pálya, próbáld ki, mit tud a kutyusod! – Kutyás sportok bemutatása – Fenntartható, kutyás játékok készítése – Kívánságfa – közös ötletelés a kutyafuttatóval kapcsolatban, igények felmérése – „Kutyabarát hely” cím (matrica) átadása a békéscsabai kutyabarát helyek, üzletek számára

A II. KUTYABARÁT NAP ELŐKÉSZÍTÉSE

I. Kutyabarát mentorprogram indítása 2020. június 17-től

Alapítványunk Kutyabarát mentorprogramot indít 12-20 éves fiatalok számára a nyáron. A program során megismerkedünk a kutya kultúrtörténetével, szó lesz konfliktuskezelésről, együttműködésről, felelős állattartásról, ellátogatunk békéscsabai szervezetekhez, szemléletformáló programok szervezésébe is bekapcsolódunk. A program a “Célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében Békés megyében – MI-ÉRTÜNK” című, EFOP-1.8.7-16-2017-00019 azonosítószámú pályázati forrásból valósul meg.

II. Közösségi programok 2020 nyarán a járványhelyzet függvényében

A II. Kutyabarát Napot megelőzően 2 alkalommal állatos tematikájú játszótéri programot szervezünk a nyár folyamán önkénteseinkkel és a Kutyabarát mentorprogram fiatal résztvevőivel a Tolnai utcai játszótéren. Alapítványunk 2006 óta szervez nyaranta játszótereken közösségi programot, ami már szinte védjegyünkké vált.

III. A helyi kutyabarát helyek feltérképezése, „Kutyabarát hely” cím adományozása

Célunk, hogy összegyűjtsük és láthatóvá tegyük a békéscsabai kutyabarát helyeket (szállásokat, üzleteket, vendéglátóhelyeket, köztereket) és megjelenítsük pl. közösségi oldalakon, önálló honlapon, és mintegy hálózatba szervezzük őket. A meglévő helyeket önkéntes hálózattal gyűjtjük össze, az újak toborzása felhívással történhet. A II. Kutyabarát Napon kerülhet sor a „Kutyabarát hely” cím és matrica átadására a békéscsabai kutyabarát helyek, üzletek számára.

HOSSZÚ TÁVÚ SZEMLÉLETFORMÁLÓ, KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK SZERVEZÉSE

Oktatás, szemléletformálás, szabadidő eltöltési lehetőségek a kutyafuttatóban/ integrált kutyás parkban:

Lakossági szemléletformáló, érzékenyítő programok

Sportprogramok, kutyás sportok megismerése

Kutyás közösségi programok, nem csak kutyásoknak